Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι προτάσεις μας

Η Ομάδα "Ευφυής Εκπαίδευση" των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών "Διαδίκτυο" ασχολείται με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού τόσο στη διδασκαλία της Πληροφορικής όσο και σε άλλες θεματικές ενότητες. Τα λογισμικά που προτείνουμε αποτελούνται από εφαρμογές και συστήματα που έχουμε ελέγξει στην πράξη και που μπορούμε να υποστηρίξουμε τη χρήση τους. Στόχος είναι η αξιοποίησή τους από τα Ε.Ε.Σ. "Διαδίκτυο" αλλά και από άλλα Ε.Ε.Σ., φροντιστήρια, εκπαιδευτήρια, και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Έχουμε οργανώσει τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά λογισμικά με βάση το ρόλο που καλούνται να παίξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, προτείνουμε κάποια προγράμματα που ενισχύουν το ρόλο του εκπαιδευτικού σαν μέσα παρουσιάσεων, εμπλουτισμένων με ήχο, εικόνα, βίντεο, αλλά και αλληλεπιδραστικές λειτουργίες. Είναι ισχυρά εργαλεία παρουσιάσεων και δημιουργίας και αναπαραγωγής εποπτικού υλικού. Στη δεύτερη κατηγορία τοποθετούμε τα προγράμματα και συστήματα που χρησιμοποιούνται για εξάσκηση του εκπαιδευόμενου (τεστ, ασκήσεις) καθώς και αυτόματη αξιολόγηση (συστήματα εξέτασης και βαθμολόγησης). Τέλος, υποστηρίζουμε λογισμικό που στηρίζει συνολικά την εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχοντας οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού και της λειτουργίας ενός εκπαιδευτηρίου.

Η έρευνα και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο της εκπαίδευσης μας επιτρέπουν να συνθέσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για συγκεκριμένες ανάγκες και ειδικότητες.