Οι διαδραστικοί πίνακες SmartBoard (tm)

Εκτύπωση

SMART Board

600

 

600i

 

Eπίπεδες οθόνες

 

Οι SmartBoards είναι διαδραστικοί πίνακες. Ένας διαδραστικός πίνακας είναι μία λευκή επιφάνεια αφής, στο μέγεθος ενός παραδοσιακού μαυροπίνακα ή ενός λευκού πίνακα με μαρκαδόρο. Ο διαδραστικός πίνακας συνδέεται μέσω ενός καλωδίου με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα προβολικό (προτζέκτορα) με το οποίο προβάλλεται η εικόνα από τον υπολογιστή στον διαδραστικό πίνακα.

Ο διαδραστικός πίνακας είναι μία επιφάνεια αφής, που σημαίνει ότι μπορεί κανείς να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα που προβάλλονται στην επιφάνειά του, απλώς αγγίζοντάς τα. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάχτυλό του σαν ποντίκι υπολογιστή ή μπορεί να γράψει επάνω στον πίνακα με έναν από τους ειδικούς μαρκαδόρους, που δεν λερώνουν και δεν αδειάζουν από μελάνι, καθώς το ίχνος που αφήνουν είναι, απλώς, μία ψηφιακή εικόνα. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει και να περιστρέψει αντικείμενα με το χέρι του, να γράψει πάνω σε ειδικά προβαλλόμενο πληκτρολόγιο και γενικά να κάνει με πολύ άμεσο και απλό τρόπο ό,τι μπορεί να κάνει με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Με τους διαδραστικούς πίνακες ο εκπαιδευτικός:

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες

Οι Smartboard είναι οι πλέον εύχρηστοι και διαδεδομένοι διαδραστικοί πίνακες στον κόσμο και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στα συστήματα εκπαίδευσης των κοινωνικά ανεπτυγμένων χωρών. Τα δύο τελευταία χρόνια οι Smartboard έχουν πάρει κεντρική θέση στις περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας της Αγγλίας και των σκανδιναβικών χωρών.