Πιλοτικό πρόγραμμα διαδραστικών συστημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2010 00:00 Νέα - Εξοπλισμός
Εκτύπωση

Τα διαδραστικά συστήματα, με επίκεντρο τους διαδραστικούς πίνακες, προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας για να εκσυγχρονίσει την υποδομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, όπως προκύπτει από την πρόσκληση που έχει απευθύνει στις σχολικές επιτροπές των Γυμνασίων της χώρας με τίτλο «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία». Οι σχολικές επιτροπές καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον εξοπλισμό ορισμένων τμημάτων της Α' και Β’ τάξης με διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και έχει πιλοτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου, οι σχολικές επιτροπές των Γυμνασίων θα κληθούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμπληρώσουν ειδικό ερωτηματολόγιο όπου θα επιλέξουν το είδος των διαδραστικών συστημάτων που επιθυμούν. Η σχετική κατηγοριοποίηση του Υπουργείου περιλαμβάνει 5 κατηγορίες διαδραστικών συστημάτων (π.χ. πίνακες αφής – μηχανικής πίεσης, ηλεκτρομαγνητικού πλέγματος, κλπ.). Κάθε γυμνάσιο που επιλεχθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα επιδοτηθεί έως και με 15.000 ευρώ. Οι σχολικές επιτροπές των σχολείων που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Οι διαδραστικοί πίνακες της Smart Technologies (κατηγορίες 2 και 3, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Υπουργείου) αποτελούν ιδιαίτερα αξιόπιστη λύση, καθώς δοκιμάζονται καθημερινά σε εκατοντάδες χιλιάδες σχολεία όλων των βαθμίδων σε πολλές χώρες του κόσμου. Η Ευφυής Εκπαίδευση, ως πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, έχει σημαντική εμπειρία στην προμήθεια και την εγκατάσταση, καθώς και την τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη των προϊόντων της Smart Technologies σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Δημοφιλέστερες επιλογές διαδραστικών πινάκων
Η πρόσκληση (.doc)
Οδηγός του Υπουργείου Παιδείας για τα διαδραστικά συστήματα (.pdf)