Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση ενδιαφέροντος για διαδραστικούς πίνακες στα Γυμνάσια

Δευτέρα, 05 Ιούλιος 2010 00:00 Νέα - Εξοπλισμός
Εκτύπωση

Ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την πλευρά των σχολικών επιτροπών των Γυμνασίων προς το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο τη συμμετοχή των σχολείων τους στο πιλοτικό πρόγραμμα για τη χρήση διαδραστικών συστημάτων (κυρίως πινάκων) στην Ελληνική Εκπαίδευση. Όπως είχε αναφερθεί σε παλαιότερη ενημέρωση, τα σχολεία που θα επιδοτηθούν, θα επιλεχθούν από το σύνολο των σχολείων που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση.

Η Ευφυής Εκπαίδευση, ως πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εταιρία έχει σημαντικότατη εμπειρία στην αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στην Ελληνική Εκπαίδευση και προσφέρει από την ίδρυση της ποιοτικές υπηρεσίες τεχνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης, καθώς και εκπαίδευση στη τεχνική και εκπαιδευτική χρήση των διαδραστικών πινάκων.