Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Προϊόντα της SMART κατά του άγχους των εκπαιδευτικών

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια πρόσφατα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι διαδραστικοί πίνακες Smart μπορούν να μειώσουν τη νευρικότητα των εκπαιδευτικών στη διάρκεια του μαθήματος, να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το κατάλληλο παιδαγωγικό και ψηφιακό υλικό.

Η μελέτη περιέλαβε δύο διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών και έδωσε έμφαση στο πώς μπορούν οι καθηγητές μαθηματικών και κοινωνικών επιστημών να προετοιμαστούν καλύτερα, ώστε να χρησιμοποιήσουν τους διαδραστικούς πίνακες για να προωθήσουν τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η χρήση των διαδραστικών πινάκων Smart τους βοήθησε να επανέλθουν στη διδασκαλία τους, όταν είχαν ξεφύγει από τα αρχικά τους σχέδια μαθήματος, μειώνοντας έτσι το άγχος τους την ώρα που βρίσκονταν ενώπιον μιας ολόκληρης τάξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι η χρήση του λογισμικού SMART Notebook βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να προετοιμάσουν πιο κατανοητές μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς τους έδινε τη δυνατότητα να οργανώνουν και να αποθηκεύουν τα διδακτικά πλάνα τους και στη συνέχεια να ενσωματώνουν στον ίδιο φάκελο με αυτά μία ποικιλία χρήσιμου ψηφιακού υλικού, όπως εικόνες, γραφήματα και βίντεο.

Αξιόλογο έυρημα της έρευνας αποτελεί, ακόμα, το γεγονός ότι η χρήση διαδραστικών πινάκων κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξοικονομεί χρόνο στον εκπαιδευτικό, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για περισσότερο και ουσιαστικότερο διάλογο με τους μαθητές. Επιπλέον, μια υποέρευνα που έλαβε χώρα σε δύο τάξεις γεωμετρίας έδειξε ξεκάθαρα ότι οι μαθητές της τάξης που διδάχτηκαν γεωμετρία με τη χρήση διαδραστικού πίνακα είχαν πολύ υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ αξιολόγησης γεωμετρικών γνώσεων, συγκριτικά με τους μαθητές της άλλης τάξης που χρησιμοποίησε τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας.

Η έρευνα (βρείτε την εδώ στα Αγγλικά) διεξήχθη από το Κέντρο Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και για να συλλέξουν τα δεδομένα οι ερευνητές παρακολούθησαν τουλάχιστον 5 μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών από κάθε εκπαιδευτικό. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν συνεντεύξεις τόσο πριν όσο και μετά την παράδοση των μαθημάτων τους.

Η πλήρης έρευνα (στα Αγγλικά)

 

Μοιραστείτε ...

Δείτε ...

Τα βίντεο της Ευφυούς Εκπαίδευσης στο YouTube

Σχολιάστε ...

Βρείτε μας στο