Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Διαδραστικοί Πίνακες στο 2ο Δημοτικό Καλυβίων Αττικής

E-mail Εκτύπωση PDF

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Αττικής περιέχεται στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που αποφασίζουν να εκσυγχρονίσουν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης με διαδραστικούς πίνακες. Ο δάσκαλος Αβραάμ Τριανταφυλλίδης, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία, παρουσίασε τις εξαιρετικές δυνατότητες του μέσου ως εργαλείου μάθησης.

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η χρήση διαδραστικών πινάκων συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήματα που οδηγούν στην αισθητή βελτίωση του μαθήματος καθώς συντελεί στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Μάλιστα, τα αποτελέσματα από τη χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι απόλυτα συμβατά με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις και αφορούν τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Έτσι, ένας διαδραστικός πίνακας παρακινεί τους μαθητές, προωθεί τη συνεργατική μάθηση και αποτελεί εργαλείο ενεργητικής μάθησης και ταυτόχρονα βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη προετοιμασία του μαθήματος και στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Τα συμπεράσματα συνάγονται με επαγωγικό τρόπο ύστερα από την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την εμπειρία χρήσης του πίνακα στη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων, όπως η χρήση ενός ψηφιακού μοιρογνωμονίου στα μαθηματικά, η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών στη γλώσσα, η χρήση του Google Earth στη γεωγραφία, η πλοήγηση στο διαδίκτυο ως πηγή έρευνας για εργασίας και άλλα. Επιπλέον, στην εν λόγω εργασία μπορεί να βρει κανείς μία παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που υπάρχει για θέματα σχετικά με την παιδαγωγική αξία των διαδραστικών πινάκων, καθώς και μία πληθώρα εξαιρετικά χρήσιμων βιβλιογραφικών αναφορών και συνδέσεων σε σελίδες σχετικού περιεχομένου.

Διαβάστε την εργασία

Πηγή: http://11dim-evosm.thess.sch.gr

 

Μοιραστείτε ...

Δείτε ...

Τα βίντεο της Ευφυούς Εκπαίδευσης στο YouTube

Σχολιάστε ...

Βρείτε μας στο