Αναγνώριση ελληνικού χειρόγραφου στο SMART Notebook

Τετάρτη, 02 Σεπτέμβριος 2009 00:00 Νέα - Εκπαιδευτικό λογισμικό
Εκτύπωση

Η τελευταία έκδοση του SMART Notebook υποστηρίζει ολοκληρωμένη αναγνώριση χειρόγραφων ελληνικών (handwriting recognition). Το χαρακτηριστικό αυτό, που λειτουργούσε άψογα εδώ και χρόνια για τις περισσότερες λατινογενείς γλώσσες, προστέθηκε, πλέον, και στην ελληνική έκδοση του SMART Notebook.


Η αναγνώριση γραφής λειτουργεί, πλέον, και για την ελληνική γλώσσα. Στην Ευφυή Εκπαίδευση δοκιμάσαμε το νέο αυτό χαρακτηριστικό για διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες και διαστάσεις. Τα συμπεράσματά μας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού οι ελληνικοί χειρόγραφοι χαρακτήρες και λέξεις αναγνωρίζονται από το νέο SMART Notebook ™ εξίσου καλά με τους αντίστοιχους λατινικούς.

Το SMART Notebook είναι το κύριο πακέτο εφαρμογών που συνοδεύει κάθε διαδραστικό πίνακα SMART Board. Η εκπαιδευτική και χρηστική του αξία έχει αναγνωριστεί από δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο που το χρησιμοποιούν καθημερινά στη δουλειά τους. Η αναγνώριση χειρόγραφου κειμένου είναι μία διαδικασία κατά την οποία αναγνωρίζεται κάτι που έχουμε γράψει με το χέρι ή το μαρκαδόρο στον διαδραστικό πίνακα, και μετατρέπεται σε ευανάγνωστο κείμενο με τυπογραφικά σύμβολα. Κατά τη διαδικασία, το σύστημα προτείνει διορθώσεις (π.χ. ορθογραφικές). Το SMART Notebook υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια αναγνώριση συμβόλων και κειμένου σε διάφορες γλώσσες, ενώ πλέον υποστηρίζει πλήρως και αναγνώριση και διόρθωση ελληνικού κειμένου.

Στην Ευφυή Εκπαίδευση δοκιμάσαμε μεθοδικά το νέο αυτό χαρακτηριστικό του SMART Notebook με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Η αναγνώριση ελληνικού κειμένου λειτουργεί εξ' ίσου ικανοποιητικά με την αναγνώριση σε άλλες γλώσσες, ενώ συμπεριφέρεται πολύ καλά σε δυσανάγνωστους γραφικούς χαρακτήρες. Οι ειδικοί της ευφυούς εκπαίδευσης εγκρίνουν και συνιστούν τη χρήση του σε πραγματικές συνθήκες μαθήματος.