Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο συνέδριο της Σύρου

Παρασκευή, 15 Μάιος 2009 16:28 Νέα - Τμήμα Ευφυούς Εκπαίδευσης
Εκτύπωση

Ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις άφησε ο διαδραστικός πίνακας SMART Board σε όσους παρακολούθησαν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαΐου στην Ερμούπολη της Σύρου. Ο διαδραστικός πίνακας της σειράς 600i, παροχή την εταιρίας Interactivo, εγκαταστάθηκε σε κεντρική θέση στην πρότυπη "τάξη του Μέλλοντος". Πρόκειται για μία εκπαιδευτική αίθουσα εξοπλισμένη με εκπαιδευτικό εξοπλισμό και εκπαιδευτική τεχνολογία αιχμής. Ειδικοί από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν στους εκπαιδευτικούς μεθόδους και εμπειρίες για την αξιοποίηση πρότυπου ψηφιακού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board αξιοποιήθηκε κυρίως στο εργαστήριο (workshop) με τίτλο "Δραστηριότητες με Μαθητικούς Υπολογιστές στην Τάξη του Μέλλοντος", με συντονιστές τους Γιάννη Κωτσάνη και Βασίλη Οικονόμου από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Το εργαστήριο ήταν οργανωμένο σε ενότητες, ώστε να καλύπτει αρκετά συγκεκριμένα πεδία (μαθηματικά, γεωγραφία και κοσμογνωσία, γλώσσα, συνεργατικές και διαθεματικές δραστηριότητες).

Οι άνθρωποι της Ευφυούς Εκπαίδευσης ήταν παρόντες στο εργαστήριο, φροντίζοντας για τη σωστή λειτουργία του διαδραστικού πίνακα, αλλά και την παροχή οδηγιών, συμβουλών και υποδείξεων. Στο περιθώριο του συνεδρίου η εταιρία μας παρουσίασε το διαδραστικό πίνακα SMART Board και στην είσοδο του χώρου διεξαγωγής, οργανώνοντας επιδείξεις που προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Αρκετά από τα υποδείγματα διδακτικών πλάνων και εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργεί συστηματικά η Ευφυής Εκπαίδευση παρουσιάστηκαν σε εκπαιδευτικούς στο περιθώριο του συνεδρίου. Η αποδοχή των διδακτικών πλάνων που παρουσιάστηκαν ήταν ιδιαίτερα επιδοκιμαστική για το έργο της εταιρίας μας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ή εκπαίδευση στη χρήση των διαδραστικών πινάκων.

Το συνέδριο διοργάνωσαν

Σχετικοί σύνδεσμοι


Ο διευθυντής πωλήσεων της Ευφυούς Εκπαίδευσης, Αντώνης Κουνέλης, με το Βασίλη Οικονόμου από τα Εκπ. Δούκα δίπλα στο διαδραστικό πίνακα SMART Board, στην πρότυπη "τάξη του μέλλοντος".


O Βασίλης Οικονόμου απροτείνει στους εκπαιδευτικούς συνεργατικές και διαθεματικές μεθόδους και εργαλεία.


Ο διαδραστικός πίνακας SMART Board της σειράς 600i συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων του συνεδρίου


Η αίθουσα του μέλλοντος, όπως παρουσιάστηκε στο ομώνυμο εργαστήριο του συνεδρίου, μπορεί να περιέχει διαδραστικό πίνακα και υπολογιστές τύπου tablet.