7ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

Τρίτη, 22 Ιούνιος 2010 00:00 Νέα - Τμήμα Ευφυούς Εκπαίδευσης
Εκτύπωση

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Κόρινθο από 23 έως 26 Σεπτεμβρίου και διοργανώνεται από το ΕΤΠΕ και οικοδεσπότη το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Η Ευφυής Εκπαίδευση δίνει το παρόν στις ερευνητικές εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ενώ έχει συμμετάσχει επικουρικά στη διεξαγωγή έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με τη χρήση των φορητών Η/Υ στην Α’ Γυμνασίου, η οποία θα παρουσιαστεί στο συγκεκριμένο συνέδριο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.