Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύστημα διαδραστικής ανταπόκρισης Senteo

Εκτύπωση PDF

Το σύστημα senteo αποτελεί την πρόταση της SMART Techologies για τη διευκόλυνση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας που απαιτεί ανταπόκριση από τους μαθητές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδικές ασκήσεις εξάσκησης ή αξιολόγησης, σε σφυγμομετρήσεις για τη μέτρηση της άποψης της τάξης και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Το senteo μοιάζει με τηλεκοντρόλ ή συσκευή κινητού τηλεφώνου. Κάθε μαθητής κρατάει από ένα. Όταν ο εκπαιδευτικός υποβάλει κάποια ερώτηση πολλαπλών επιλογών που έχει προετοιμάσει, ενημερώνει τους μαθητές ότι κάθε πιθανή απάντηση αντιστοιχεί σε ένα νούμερο και τους ζητάει να πιέσουν το αντίστοιχο πλήκτρο στη συσκευή. Το σύστημα καταγράφει ασύρματα τις αποκρίσεις των μαθητών και τις παρουσιάζει άμεσα είτε στον εκπαιδευτικό είτε στην τάξη.

Η ψηφοφορία ή η ερώτηση για τη γνώμη της τάξης είναι μία μέθοδος που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν από παλιά. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουν στην τάξη να αυτοαξιολογηθεί, ενισχύοντας το ομαδικό πνεύμα, ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί και τον εαυτό του. Ωστόσο, αν η διαδικασία οργανωθεί πρόχειρα, το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο αν θα ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση ή κατάσταση του μαθητικού, ενώ ορισμένοι μαθητές αισθάνονται ότι η γνώμη τους παραμερίσθηκε από την οχλοβοή. Αν, πάλι, η διαδικασία οργανωθεί προσεκτικά, είναι χρονοβόρα και, επομένως, δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται συχνά, όσο χρήσιμη κι αν είναι. Το σύστημα senteo επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει την γνώμη της τάξης εύκολα και γρήγορα και να επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της ψηφοφορίας ή της γνωμοδότησης όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Από γνωστική άποψη, το senteo είναι ιδανικό για ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των μαθητών σε μεγαλύτερο πλήθος ασκήσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή με το senteo η διαδικασία επιταχύνεται. Τέτοια συστήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε περιόδους εξάσκησης, όπως π.χ. σε ορισμένες φάσεις της διδασκαλίας μίας ξένης γλώσσας. Αφού όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ταυτόχρονα, στο τέλος του μαθήματος κάθε μαθητής θα έχει πραγματοποιήσει πολύ περισσότερες ασκήσεις απ' ό,τι χωρίς το senteo. Αυτό το πλεονέκτημα, αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να πολλαπλασιάσει τις επιδόσεις των μαθητών σε συγκεκριμένες δεξιότητες.

Ο εκπαιδευτικός επωφελείται κι αυτός από τη χρήση του senteo στην τάξη, καθώς μπορεί να έχει πολύ πιο συχνές αξιολογήσεις και σφυγμομετρήσεις του κοινού του. Οι αξιολογήσεις είναι απαραίτητες στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να γνωρίζει την κατάσταση της τάξης του και να ελέγχει την πρόοδό της. Οι σφυγμομετρήσεις του επιτρέπουν να ανιχνεύει τη βούληση των μαθητών του, τη διάθεσή τους, το δέσιμο της ομάδας, κ.α.

Γενικά, το senteo είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο ιδίως σε σχετικά πολυπληθείς αίθουσες, όπου είναι δυσκολότερη η προσωπική επαφή με τον κάθε μαθητή. Παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα και πληροφορίες στον εκπαιδευτικό, ενώ επιτρέπει ένα πλήθος δραστηριοτήτων για τους μαθητές, από ασκήσεις εξάσκησης ή αξιολόγησης, έως παιχνίδια και ψηφοφορίες. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με το λογισμικό SMART Notebook.

 

Εξοπλισμός


Επικοινωνήστε μαζί μας