Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Συχνά προβλήματα

E-mail Εκτύπωση PDF
Κάντε κλικ επάνω στο ζήτημα που σας ενδιαφέρει για να δείτε την προσφερόμενη λύση.
Ο διαδραστικός πίνακας παίρνει ρεύμα μέσω του καλωδίου USB. Σιγουρευτείτε ότι έχετε συνδέσει το USB καλώδιο του πίνακα με μια USB υποδοχή του υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή αυτή είναι ενεργοποιημένη μέσω της Διαχείρισης Υλικού του Συστήματός σας.
Ενδέχεται να έχετε ξεκινήσει το λογισμικό Notebook σε κάποιον άλλο χρήστη του υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει αποσύνδεση σε όλους τους χρήστες πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το λογισμικό Notebook. Αν το πρόβλημα παραμένει κάντε επανεκκίνηση στον υπολογιστή σας.
Σε σπάνιες περιπτώσεις όταν η λυχνία στον διαδραστικό πίνακα αναβοσβήνει μπορεί να έχει προκληθεί σφάλμα στο λογισμικό Notebook (διαγραφή αρχείων). Κάντε απεγκατάσταση του λογισμικού Notebook και εγκαταστήστε το ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

Έχω χωρίσει τον τοπικό δίσκο (partition) και έχω εγκαταστήσει τους οδηγούς μόνο σε ένα bootable partition. Χρειάζεται να εγκατασταθούν και σε άλλο bootable partition;

Τόσο οι οδηγοί όσο και το λογισμικό Notebook θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε κάθε bootable partition ώστε να αναγνωρίζονται από το σύστημά σας.

Καθώς δημιουργώ μία ευθεία γραμμή στον διαδραστικό πίνακα αυτή εμφανίζεται κυματοειδής

Αυτό οφείλεται στην επίδραση ηλεκτροστατικής φόρτισης (ElectroStatic Discharge) λόγω της επαφής των βάσεων του πίνακα με κάποιο άλλο αντικείμενο στο οποίο διαρρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Απενεργοποιήστε αμέσως τον διαδραστικό πίνακα και ελέγξτε την διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Καθώς ακουμπάω τον διαδραστικό πίνακα (με τη χρήση μαρκαδόρων ή χεριού) αυτός δεν ανταποκρίνεται και φαίνεται ότι κάνει επιλογή περιοχής.

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Ενδεχομένως να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σε άλλον χρήστη.

Καθώς ακουμπάω τον διαδραστικό πίνακα (με τη χρήση μαρκαδόρων ή χεριού) αυτός ανταποκρίνεται σε άλλη περιοχή (συνήθως δεξιά ή αριστερά από το σημείο επαφής)

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πίνακας έχει για κάποιο λόγο χάσει τον προσανατολισμό του με τον projector. Ανοίξτε το λογισμικό Notebook και εκτελέστε τον προσανατολισμό πιέζοντας τον σταυρό που εμφανίζεται στον πίνακα ακριβώς στο κέντρο του. Δοκιμάστε ξανά να ακουμπήσετε τον πίνακα με ένα μαρκαδόρο. Αν εξακολουθεί να συμβαίνει αυτό επαναλάβετε την διαδικασία προσανατολισμού του πίνακα.
 

Είσοδος Πελατών

Επικοινωνήστε μαζί μας