Σε ποιους απευθύνεται

SMART Notebook
Εκτύπωση

Το Notebook ™ είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται κυρίως από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (από προσχολική ηλικία μέχρι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο). Τα εργαλεία του σχεδιάστηκαν για τις αίθουσες εκπαίδευσης, με γνώμονα την ικανοποίηση των παιδαγωγικών και διδακτικών αναγκών τόσο του διδάσκοντα, όσο και των μαθητευόμενων, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της άμεσης, ζωντανής διδασκαλίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, ακόμα κι από εκπαιδευτικούς χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αποτελείται από μεμονωμένες δραστηριότητες (π.χ. ένας χάρτης, ένα ερωτηματολόγιο, ένα βίντεο, κ.α.), είτε να αποτελεί το εποπτικό και υποστηρικτικό υλικό ενός σύνθετου και ολοκληρωμένου διδακτικού πλάνου.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πρόσβαση σε διαδραστικό πίνακα, μπορούν να εγκαταστήσουν το Notebook ™ στον προσωπικό τους υπολογιστή, τότε στο γραφείο τους, όσο και στο σπίτι. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να προμηθευτούν την έκδοση για μαθητές (SMART Notebook ™ SE), που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του λογισμικού στον προσωπικό τους υπολογιστή ή να μοιράζονται το εκπαιδευτικό υλικό, τις ασκήσεις, και το υπόλοιπο περιεχόμενο του Notebook με τους συμμαθητές τους και τους διδάσκοντες.