Παρουσίαση του λογισμικού

SMART Notebook
Εκτύπωση

Το Notebook της Smart Technologies είναι λογισμικό που βοηθά τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με τους διαδραστικούς πίνακες Smartboard της ίδιας εταιρίας. Έτσι, το Notebook αποτελεί επέκταση του παραδοσιακού σχολικού πίνακα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο παρουσίασης, προβολής οπτικοακουστικού υλικού, εκτέλεσης αλληλεπιδραστικών ασκήσεων, κ.α. Το δυνατό σημείο της εφαρμογής είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Ο συνδυασμός του Notebook και των πινάκων αφής Smartboard επιτρέπει διαλέξεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, όπου ο μαθητής αλληλεπιδρά με το διδασκόμενο αντικείμενο μέσω της αφής.

Η αναγνώριση γραφής είναι ένα από τα έξυπνα χαρακτηριστικά του SMART Notebook ™. Λειτουργεί εξ' ίσου καλά για τις δημοφιλέστερες γλώσσες του κόσμου, ανάμεσά τους και για τα ελληνικά.

Το Notebook είναι λογισμικό παρουσιάσεων. Σαν λογισμικό παρουσιάσεων το Notebook παρέχει όλα τα χαρακτηριστικά των κυρίαρχων τίτλων λογισμικού του είδους: μορφοποίηση κειμένου, ενσωμάτωση εικόνας, ήχου και βίντεο, αυτόματη κίνηση αντικειμένων, διάφορα εφέ εναλλαγής. κλπ. Επιπλέον, παρέχει μία σειρά από πρωτότυπα αλλά ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία, όπως τα εφέ κουρτίνας και μεγεθυντικού φακού. Συνήθως περιέχει ενσωματωμένες μία σειρά από έτοιμες εκπαιδευτικές ασκήσεις για διάφορα πεδία (μαθηματικά, φυσική, αγγλικά, κ.α.).

Χάρη στο Notebook, ο διαδραστικός πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο για την προβολή και τη διδασκαλία, αλλά και για τη δημιουργία ή την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού. Στην Ευφυή Εκπαίδευση προσαρμόζουμε (διαδραστικοποιούμε) το υλικό του παιδαγωγικού ινστιτούτου για όλες τις ηλικίες και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το Notebook μπορεί περιέχει πολλές σελίδες με υλικό. Οι σελίδες αυτές καταλαμβάνουν σε μέγεθος ολόκληρο τον πίνακα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις έχει προετοιμάσει από το σπίτι ή να τις δημιουργεί εκείνη τη στιγμή (όπως ακριβώς συμβαίνει με τον παραδοσιακό πίνακα). Καθώς το μάθημα εξελίσσεται, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενες σελίδες του μαθήματός του με πολύ εύκολο τρόπο. Γενικότερα, ό,τι έχει γραφτεί στον πίνακα μπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά. Ο πίνακας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης των σελίδων του σε εικόνες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. να δημοσιευθούν στον παγκόσμιο ιστό). Επίσης, το Notebook μπορεί να καταγράψει ολόκληρο το μάθημα, σε μορφή video. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το αναπαράγει π.χ. σε μία άλλη τάξη.

Πλάνα μαθήματος, για τις μικρές τάξεις του δημοτικού. Βασίζονται στο υλικό του παιδαγωγικού ινστιτούτου (κυρίως τα σχολικά βιβλία) και έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα (διαδραστικοποίηση).

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι το Notebook είναι ένα εργαλείο εξ ίσου ισχυρό με όλα τα ανταγωνιστικά εργαλεία παρουσιάσεων. Το στοιχείο, ωστόσο, που το διακρίνει, είναι ότι έχει σχεδιαστεί ειδικά για την εκπαίδευση. Έτσι, η σωστή του χρήση περιλαμβάνει την προετοιμασία πλάνων μαθήματος τέτοιων που αξιοποιούν τα ειδικά χαρακτηριστικά του. Διάφοροι εκπαιδευτικοί δημιουργούν εκπαιδευτικά εργαλεία μέσα στο περιβάλλον του Notebook και τα παρέχουν προς χρήση σε συναδέλφους τους που διδάσκουν κοινά αντικείμενα. Επίσης, κάθε χρήστης του Notebook έχει ελεύθερη πρόσβαση σε μία εκτεταμένη συλλογή εκπαιδευτικού υλικού σχεδιασμένου ειδικά για το Notebook. Έτσι, για παράδειγμα, διαθέτει ένα εντυπωσιακά εύχρηστο μοιρογνωμόνιο, ένα πρόγραμμα διδασκαλίας της ανατομίας ζώων, πειράματα μέτρησης ταχύτητας, παιχνίδια γεωγραφίας, κλπ.

Πλάνα μαθήματος, για μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Βασίζονται στο υλικό του παιδαγωγικού ινστιτούτου (κυρίως τα σχολικά βιβλία) και έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα (διαδραστικοποίηση).

Στόχος της ομάδας "Ευφυής Εκπαίδευση" είναι η δημιουργία πλάνων μαθημάτων πάνω στο λογισμικό Notebook. Αυτά τα πλάνα αξιοποιούν τις δυνατότητες του λογισμικού Notebook με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζουν τη μεταδοτικότητα, το ενδιαφέρον του μαθητή και το επίπεδο κατανόησης.