Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Σεμινάρια λειτουργίας και ελέγχου της τάξης με SMART Sync 2009 και Senteo

E-mail Εκτύπωση PDF

Αυτή η σειρά σεμιναρίων απευθύνται στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις της σύγχρονης τεχνολογίας για τον καλύτερο έλεγχο της τάξης και τη βελτίωση της λειτουργίας της. Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους ή να γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες, ενώ η απαιτούμενη εξοικείωση με την τεχνολογία είναι ελάχιστη. Στα σεμινάρια παρουσιάζονται το λογισμικό SMART Sync 2009 και οι συσκευές ανταπόκρισης των μαθητών Senteo και περιγράφεται η λειτουργία τους. Στο τέλος των σεμιναρίων οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις για να οργανώσουν και να ελέγξουν τις τάξεις ή τα εργαστήρια στα οποία διδάσκουν, ενθαρρύνοντας την άμεση επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και την καθορισμένη αλληλεπίδρασή τους με το διδασκόμενο αντικείμενο.

    Αναλυτικά οι στόχοι των σεμιναρίων:
  • χρήση του SMART Sync 2009 σε σχολικό εργαστήριο με Η/Υ
  • χρήση του SMART Sync στο συνολικό δίκτυο Η/Υ ενός εκπαιδευτηρίου
  • έλεγχος και επικοινωνία με το SMART Sync 2009
  • παρουσίαση και χρήση του Senτeo
  • ομαδικές ασκήσεις και ψηφοφορίες με το Senteo
 

Σύστημα εκπαιδευτικής υποστήριξης

Επικοινωνήστε μαζί μας