Τα διαδραστικό θρανίο στη σχολική αίθουσα του μέλλοντος

Εκτύπωση

Στον Καναδά, τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ χρησιμοποιείται είδη το διαδραστικό θρανίο SMART Table, σε συνδιασμό με άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία, σύγχρονα ή παραδοσιακά. Σε αυτό το βίντεο, η κάμερα αποτυπώνει τον ενθουσιασμό των παιδιών και δείχνει καθαρά πως αυτός μετουσιώνεται σχεδόν αυτόματα σε ενδιαφέρον και θετική στάση για το διδασκόμενο αντικείμενο. Τα παιδιά φαίνονται ευχαριστημένα που βρίσκονται στην τάξη και συμμετέχουν σε τόσο όμορφες και δημιουργικές δραστηριότητες, κι αυτή η ικανοποίηση αποτυπώνεται στο πρόσωπό τους, αλλά και στην έκφραση της δασκάλας που τα καθοδηγεί.