Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
Ευφυής Εκπαίδευση

Τηλεοπτικό σποτ Ευφυούς Εκπαίδευσης με αναγνώριση ελληνικών, μαθηματικά εργαλεία κ.α.

E-mail

Σε αυτό το διαφημηστικό spot της Ευφυούς Εκπαίδευσης παρουσιάζεται η αναγνώριση ελληνικών χειρογράφων, τα πιο σημαντικά μαθηματικά εργαλεία καθώς και ενδεικτικά αποσπάσματα από το νέο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό της Ευφυούς Εκπαίδευσης. Το spot ξεκίνησε να παίζεται το Σεπτέμβριο του 2009.

 

Περιήγηση στις βασικές δυνατότητες των SmartBoards

Ο υπεύθυνος ενημέρωσης των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής "Διαδίκτυο" Αντώνης Κουνέλης παρουσιάζει τις βασικότερες δυνατότητες ενός διαδραστικού πίνακα SmartBoard. Παρουσιάζονται ενδεικτικές περιστάσεις διδασκαλίας σε ποικίλα επίπεδα (παιδιά, έφηβοι, κλπ.) και διάφορα διδακτικά αντικείμενα