Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
Κοινωνική Ευθύνη

Το όραμα της εταιρίας «Ευφυής Εκπαίδευση» είναι ο εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική και ποιοτική βελτίωση της παιδείας στην Ελλάδα. Αυτός ο στόχος πραγματοποιείται (α) με την επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο χώρο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού, λογισμικού, υπηρεσιών και υποστήριξης και (β) με την ανάληψη μίας σειράς πρωτοβουλιών στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Η Ευφυής Εκπαίδευση ενθαρρύνει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες των φορέων, προσώπων και οργανισμών που μοιράζονται το όραμα για μία αναβαθμισμένη ελληνική εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάδειξη των καινοτόμων πρωτοβουλιών, τη συνεργασία με άλλους φορείς στα πλαίσια δράσεων έμπρακτης προσφοράς και την ενίσχυση των εγχειρημάτων έρευνας και πρωτοβουλίας που ανοίγουν νέους δρόμους και μεταλαμπαδεύουν αναζωογονητικές ιδέες στην Ελληνική εκπαίδευση.Ιστορίες Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης

Η Ευφυής Εκπαίδευση έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική έκδοση «Ιστορίες Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης» όπου προβάλλονται οι πρωτοβουλίες και επιτεύγματα όσων προφέρουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης ερευνητικά, με την παροχή υποδομής και υπηρεσιών, είτε μέσα στις εκπαιδευτικές αίθουσες. Η δραστηριότητα αυτή πλαισιώνεται από μία σειρά υπηρεσιών ενημέρωσης, επικοινωνίας και συζητήσεων καθώς και συνεργασιών με άλλα μέσα.

εκδηλώστε ενδιαφέρον | διαβάστε τις ιστορίες

 

Υποτροφίες Έρευνας και Καινοτομίας

Τα προγράμματα υποτροφιών της Ευφυούς Εκπαίδευσης απευθύνονται σε πρόσωπα και οργανισμούς που επιδιώκουν να παράγουν ερευνητικό έργο στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, ή να πραγματοποιήσουν καινοτόμα εγχειρήματα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται τακτικά να υποβάλουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση.

εκδηλώστε ενδιαφέρον | περισσότερα

 

Χορηγίες σε Εκπαιδευτήρια

Η Ευφυής Εκπαίδευση υποστηρίζει έμπρακτα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων που είτε έχουν αποδεδειγμένα αναλάβει πρωτοβουλίες στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική τους πράξη, είτε σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πρωτότυπες και καινοτόμες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση βάση οργανωμένου πλάνου.

εκδηλώστε ενδιαφέρον | περισσότερα

 

Χορηγίες σε Φορείς

Η Ευφυής Εκπαίδευση χορηγεί μη κερδοσκοπικούς φορείς με ουσιαστική συμβολή στην παιδεία, καθώς και εκδηλώσεις που προάγουν την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάδοση των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Οι χορηγίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό εξοπλισμό λογισμικό και υποδομή, εκπαιδευτική υποστήριξη, συνεργασία στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και άλλες παροχές ανά περίπτωση.

εκδηλώστε ενδιαφέρον | περισσότερα