Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Sympodium: διαδραστική επιφάνεια με γραφίδα

Εκτύπωση PDF

Το Sympodium αποτελείται από μία πινακίδα αφής και μία ειδική γραφίδα. Η πινακίδα επικοινωνεί με με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί να συνεργαστεί με διαδραστικό πίνακα ή σύστημα με προβολέα. Έτσι, ό,τι σημειώνει ο ομιλητής ή ο εκπαιδευτικός επάνω στην πινακίδα, είναι δυνατό να το βλέπει το κοινό του. Tο βραβευμένο λογισμικό SMART Notebook επιτρέπει αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και παραστατικότητας.

Από την άποψη των λειτουργιών, το Sympodium είναι ισοδύναμο με ένα διαδραστικό πίνακα. η διαφορά του είναι ότι (α) πιάνει λιγότερο χώρο και (β) ο ομιλητής ή εκπαιδευτικός μπορεί να κοιτάει το κοινό του καθώς γράφει στον "πίνακα". Έτσι, αποφεύγει να γυρίζει την πλάτη του στο κοινό για να γράψει, π.ψ., επάνω σε έναν πίνακα, ενώ αυξάνεται ο χρόνος οτπικής επαφής με τους μαθητές, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι σχέσεις διδάσκοντα-διδασκόμενου ή ομιλητή-κοινού μέσα στην αίθουσα.

 

Εξοπλισμός


Επικοινωνήστε μαζί μας