Ευφυής Εκπαίδευση

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Διαδραστικοί Πίνακες
  • Ιστορίες Εκπαίδευσης
  • SMART Notebook
  • Διαδραστικά θρανία
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
H Ευφυής Εκπαίδευση

Η Ευφυής Εκπαίδευση είναι πρωτοπόρος εταιρία παροχής ψηφιακού εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης. Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η αξιολόγηση, προσαρμογή, ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης.

Η "Ευφυής Εκπαίδευση" αναζητά και αξιολογεί τεχνολογικά εργαλεία που είτε έχουν σχεδιαστεί για την εκπαίδευση, είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν με κατάλληλες προσαρμογές. Οι τεχνολογικές λύσεις προέρχονται κυρίως από τον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και περιλαμβάνουν εξαρτήματα και υλικό, λογισμικά ηλεκτρονικού υπολογιστή και δικτυακές υπηρεσίες. Η ομάδα της "Ευφυούς Εκπαίδευσης" εντοπίζει, προμηθεύεται και αξιολογεί αυτά τα νέα μέσα συστηματικά και με έμφαση στην πρακτική αξιοποίησή τους. Ο τελικός σκοπός είναι η σύνθεση ολοκληρωμένων λύσεων για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτήρια ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η Ευφυής Εκπαίδευση στηρίζεται σε μία σειρά από συνεργασίες με εταιρίες από το χώρο της διαδραστικής ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και το χώρο της εκπαίδευσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η στρατηγική συνεργασία με την εταιρία INTERACTIVO, αποκλειστικό προμηθευτή των προϊόντων SMART στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ ο κύριος εκπαιδευτικός συνεργάτης είναι τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Διαδίκτυο.

Το όραμα της "Ευφυούς Εκπαίδευσης" είναι η συμμετοχή της στην ομαλή αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση, με ουσιαστικά οφέλη για την εκπαιδευτική διαδικασία και την παιδεία γενικότερα. Γι αυτό επενδύει διαρκώς στη συστηματική απόκτηση τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την ευαίσθητη μελέτη των στόχων και των προβλημάτων της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και απ΄ όλες τις σκοπιές, ώστε να συνθέσει λύσεις που παρέχονται ως επικουρική υπηρεσία προς τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους.